Ogród naturalistyczny Projekt ogrodu w stylu naturalistycznym Projekt ogrodu w stylu naturalistycznym Projekt ogrodu w stylu naturalistycznym Projekt ogrodu w stylu naturalistycznym Projekt ogrodu w stylu naturalistycznym Projekt ogrodu w stylu naturalistycznym - rzut

Ogród naturalistyczny

Lokalizacja – Olsztyn k/Częstochowy

Powierzchnia - 5431 m²

Projekt – 2020

Cechy – ogród naturalistyczny, rewitalizacja ogrodu, łąka kwietna, solitery, ogród bylinowy, sucha rzeka, ogród użytkowy, altana z grillem i wędzarnią, kamienna ława i palenisko

Projekt zakładał stworzenie naturalistycznego ogrodu spójnego z otaczającym krajobrazem. Nawierzchnie i elementy małej architektury wykonano tylko z naturalnych materiałów. W części frontowej istniejący podjazd otoczono skarpami obsadzonymi karłowymi krzewami i bylinami skalnymi, które tworzą wielobarwne kompozycje wraz z istniejącą roślinnością. Wokół budynku mieszkalnego wykonano nasadzenia z kilku soliterów w towarzystwie krzewó iglastych, oraz różnobarwnych bylin, które wraz z istniejącym kamiennym murkiem tworzą atrakcyjną całość. W bliskim sąsiedztwie tarasu umieszczono jacuzzi ogrodowe. Ciekawy element ogrodu stanowi „sucha rzeka” wykonana z grysu granitowego, oraz kilku pojedynczych głazów i kamieni polnych. Wokół „suchej rzeki” nasadzono dużą ilość bylin, oraz ciekawych okazów krzewów tworzących wraz z nią naturalistyczną całość. Przez rzekę można przedostać się na drugą stronę drewnianym mostkiem od którego prowadzi ścieżka do strefy rekreacyjnej i użytkowej ogrodu. W strefie użytkowej umieszczono drewniane inspekty z warzywami, krzewy owocowe, oraz domek ogrodnika. Nad ścieżką prowadzącą do strefy użytkowej ogrodu zaprojektowano drewnianą pergolę porośniętą pnączami. Nawierzchnię strefy rekreacyjnej, oraz otaczający ją niski murek wykonano z płaskich, nieregularnych płyt kamiennych. Znajduje się tutaj altana wraz z murowanym grillem i wędzarnią, drewutnia, kamienna ława i palenisko, oraz drewniany podest na leżaki. Wokół tej strefy zaprojektowano rabaty obsadzone kwitnącymi krzewami i bylinami, tworzącymi barwne kompozycje wraz z istniejącymi drzewami. W dalszej części działki znajduje się duża ilość wysokiej, istniejącej iglastej roślinności dopełnionej barwnymi nasadzeniami w postaci cieniolubnych krzewów liściastych. W tej części ogrodu zaprojektowano także łąkę kwietną doskonale współgrającą z istniejącym domkiem letniskowym.

Projekt ogrodu w stylu naturalistycznym Projekt ogrodu w stylu naturalistycznym Projekt ogrodu w stylu naturalistycznym Projekt ogrodu w stylu naturalistycznym Projekt ogrodu w stylu naturalistycznym Projekt ogrodu w stylu naturalistycznym - rzut
< >