Projekt zagospodarowania terenu przy przychodni Projekt zagospodarowania terenu przy przychodni - rzut Projekt zagospodarowania terenu przy przychodni Projekt zagospodarowania terenu przy przychodni Projekt zagospodarowania terenu przy przychodni

Projekt zagospodarowania terenu przy przychodni

Lokalizacja – Wrocław

Powierzchnia - 2020 m²

Projekt – 2019

Cechy – projekt terenu przy przychodni, rośliny cieniolubne


Na działce objętej opracowaniem usytuowany jest budynek przychodni należącej do Wrocławskiego Centrum Zdrowia. Projekt zakładał przede wszystkim utworzenie rabat roślinnych w strefie frontowej, które podkreślą reprezentacyjny charakter tej części terenu. Obwódki rabat roślinnych stanowią niskie żywopłoty z berberysu ‘Aurea’, a wewnątrz klombów nasadzono jałowce płożące, oraz różaneczniki. Przestrzenie pod istniejącymi drzewami iglastymi, zadarni trzmielina Fortune’a w żółtolistnej odmianie. Przed drugim wejściem do budynku, placyk z ławkami uzupełniono donicą z dużym krzewem – świdośliwą kanadyjską. Parking otoczono również niską obwódką z berberysu, a od strony południowej i południowo-zachodniej żywopłotem z grabu pospolitego. Zgodnie z wytycznymi Inwestora w północno-zachodniej części działki zachowano istniejącą roślinność, oraz trawniki i zaproponowano jedynie nasadzenie kilku sztuk krzewów ognika szkarłatnego w odmianie o żółtych owocach.

Projekt zagospodarowania terenu przy przychodni - rzut Projekt zagospodarowania terenu przy przychodni Projekt zagospodarowania terenu przy przychodni Projekt zagospodarowania terenu przy przychodni
< >