Ogród z dużą strefą frontową Ogród z dużą strefą frontową - rzut Ogród z dużą strefą frontową Ogród z dużą strefą frontową Ogród z dużą strefą frontową Ogród z dużą strefą frontową Ogród z dużą strefą frontową Ogród z dużą strefą frontową

Ogród z dużą strefą frontową

Lokalizacja: Lipnik

Powierzchnia: 2000 m²

Projekt: 2018

Cechy: przedogródek, skarpy, projekt nawierzchni

Przeważającą część ogrodu w strefie frontowej stanowią rabaty roślinne, poprzedzielane niewielkimi połaciami trawników. Projektowane nasadzenia to gatunki drzew i krzewów iglastych, oraz liściastych, uzupełnione kwitnącymi bylinami i trawami ozdobnymi. W tej części ogrodu umieszczono także dwie niewielkie rabatki, na których głównym elementem dekoracyjnym będą ozdobne, podświetlone głazy z piaskowca, uzupełnione nasadzeniami z turzycy. Wzdłuż podjazdu, oraz wschodniej i zachodniej ściany budynku, zaprojektowano skarpy obsadzone płożącymi krzewami. Przy południowo-zachodnim narożniku budynku, umieszczono dwie drewniane pergole porośnięte pnączami, osłaniające taras od widoku sąsiadów. Wzdłuż zachodniej granicy działki pozostawiono istniejący żywopłot z grabu pospolitego, a przy drewnianych kratownicach przytwierdzonych do ogrodzenia zaproponowano nasadzenia z pnączy.

Ogród z dużą strefą frontową - rzut Ogród z dużą strefą frontową Ogród z dużą strefą frontową Ogród z dużą strefą frontową Ogród z dużą strefą frontową Ogród z dużą strefą frontową Ogród z dużą strefą frontową
< >