Projekt zieleni w stylu naturalistycznym przy siedzibie firmy Moris Projekt zieleni w stylu naturalistycznym przy firmie - rzut

Projekt zieleni w stylu naturalistycznym przy siedzibie firmy Moris

Lokalizacja – Chorzów

Powierzchnia – 10 000 m²

Projekt – 2020

Cechy – zieleń przy firmie, ogród w stylu naturalistycznym, drzewa wielopniowe, rabaty naturalistyczne, rabaty bylinowe, strzyżone żywopłoty, trawy ozdobne

Obszar objęty projektem został podzielony na dwie części: część frontową - reprezentacyjną wokół budynku, oraz część rekreacyjną, stanowiącą pozostały obszar. Kształt i układ projektowanych rabat, oraz trawników powoduje wzajemne przenikanie się i łagodne łączenie tych dwóch stref. Wokół budynku zaprojektowano rabaty roślinne z minimalistycznymi kompozycjami w których dominują trawy ozdobne, oraz strzyżone formy grabu pospolitego i cisa pośredniego. Przy północnej ścianie budynku zaprojektowano duży taras z nowoczesną ławką wykonaną z betonu architektonicznego. Przy tarasie zaplanowano rabaty roślinne na których dominują drzewa w formie wielopniowej podsadzone formowanymi w kule cisami i runianką japońską, a także strzyżone żywopłoty z grabu i cisa. Część rekreacyjna terenu została zaplanowana w charakterze naturalistycznym, który został podkreślony poprzez wykonanie niewielkich wzniesień porośniętych roślinnością ozdobną lub darnią. Na wzniesieniach zaprojektowano kompozycje z drzew wielopniowych - świdośliwy kanadyjskiej i klonu tatarskiego, podsadzonych trawami ozdobnymi i kwitnącymi bylinami. Na rabatach roślinnych tej strefy dominują duże połacie porośnięte trawami ozdobnymi jednego gatunku – ostnica mocna, w połączeniu z kwitnącymi bylinami skomponowanymi w dwóch kolorystykach: różowo-szaro-fioletowej i żółto-szaro-fioletowej. W rabaty roślinne wkomponowano kilka sztuk ławek, oraz domki dla owadów. Zgodnie z wytycznymi Inwestora, w tej części terenu zaplanowano również w znacznej ilości nasadzenia drzew owocowych i grupy krzewów owocowych

Projekt zieleni w stylu naturalistycznym przy firmie - rzut
< >