Ogród naturalistyczny Projekt ogrodu w stylu naturalistycznym - rzut

Ogród naturalistyczny

Lokalizacja – Jamki k/Częstochowy

Powierzchnia - 3200 m²

Projekt – 2021

Cechy – rabata bylinowa, łąka kwietna, ogród naturalistyczny, staw w ogrodzie, ogród użytkowy

W części frontowej działki zaprojektowano duży podjazd wykonany z kostki betonowej w formie niewielkich kwadratów, oraz dużych prostokątnych płyt z fugami wypełnionymi trawą lub grysem. Od tarasu w kierunku południowym i zachodnim schodzi łagodna skarpa ze schodami terenowymi w formie betonowych bloków. Na skarpie tej zaproponowano nasadzenia karłowych krzewów iglastych i liściastych w kompozycjach z niskimi bylinami i trawami ozdobnymi. Po stronie wschodniej budynku wyznaczono strefę użytkową ogrodu z warzywnikami wykonanymi z faszyny, kratownice z winoroślą, oraz drzewa i krzewy owocowe. Istniejące na działce nasadzenia z sosen pospolitych zostały uzupełnione głównie kwitnącymi gatunkami krzewów i traw ozdobnych. W południowym narożniku działki zaplanowano kącik rekreacyjno – wypoczynkowy z wolnostojącym hamakiem, miejscem na palenisko, oraz ozdobną ławką w formie kosza wyplatanego z faszyny. W południowej części działki znajduje się istniejący staw obsadzony roślinnością nadwodną. Rabaty zaprojektowane wzdłuż wschodniego i zachodniego ogrodzenia przechodzą stopniowo w trawnik połaciami łąk kwietnych. Na rabatach roślinnych dominują nasadzenia z kwitnących krzewów, bylin i traw ozdobnych.

Projekt ogrodu w stylu naturalistycznym - rzut
< >