Projekt zieleni przy Centrum Zdrowia Projekt zieleni przy Centrum Zdrowia - rzut Projekt zieleni przy Centrum Zdrowia Projekt zieleni przy Centrum Zdrowia Projekt zieleni przy Centrum Zdrowia Projekt zieleni przy Centrum Zdrowia

Projekt zieleni przy Centrum Zdrowia

Lokalizacja: Wrocław

Powierzchnia: 741 m²

Projekt: 2018

Cechy: rośliny kwasolubne, nawierzchnia z ekokraty

Głównym założeniem projektowym było utworzenie w strefie frontowej, przy głównym wejściu do budynku Wrocławskiego Centrum Zdrowia, ozdobnych rabat roślinnych, które będą podkreślały reprezentacyjny charakter tej części działki. W zachodniej części terenu zaproponowano wykonanie miejsca parkingowego z ekokraty obsianej trawą. Projektowane ciągi komunikacyjne utworzone będą z nieregularnych płyt łupkowych „zatopionych” w trawniku, podkreślających naturalny charakter terenu. Nawiązując do występujących na projektowanym terenie znacznych rozmiarów drzew iglastych, rabaty roślinne obsadzone będą przede wszystkim roślinnością cieniolubną, lubiącą kwaśne, przepuszczalne gleby m.in. hortensje ogrodowe, różaneczniki, mahonia pospolita, magnolia. We wschodniej części projektowanego obszaru, na istniejącej skarpie, zaproponowano usunięcie starych, połamanych krzewów i wprowadzenie nowych nasadzeń z barwnych krzewów iglastych i liściastych, oraz bylin o atrakcyjnym ulistnieniu lub kwiatach.

Projekt zieleni przy Centrum Zdrowia - rzut Projekt zieleni przy Centrum Zdrowia Projekt zieleni przy Centrum Zdrowia Projekt zieleni przy Centrum Zdrowia Projekt zieleni przy Centrum Zdrowia
< >